[email protected]

Bize Yazın

506 793 26 17

Şube Başvurusu

545 746 72 71

Bilgi Hattı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

İsteğe bağlı olarak yaptıracağınız aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanuna ve Umumi Hükümlere Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası teminat limitlerini aşan ve aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinde belirtilen teminat limitleri dahilinde temin eder.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.
Sigortalının taşımayı zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapması gerekir.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

 

ACENTELİKLERİMİZ