[email protected]

Bize Yazın

506 793 26 17

Şube Başvurusu

545 746 72 71

Bilgi Hattı

Sağlığınız için sağlık sigortası ile kendinizi güvenceye alın. Sağlık sigortası, sigortalının özel ve iş hayatında meydana gelecek bir hastalık ve/veya kaza halinde doktor muayene ücretleri ile doktorun gerekli gördüğü ilaç masrafları, ruhsatlı her türlü özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatar veya ayakta hasta olarak, yemek, tedavi, ameliyat, tahlil, röntgen ve doğum masraflarını poliçede belirlenen esaslar ve limitler dahilinde teminat altına alır. 

Sağlık Sigortası Türleri
Ferdi Saglık Sigortası,
Grup Sağlık Sigortası,
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,
Özel Sağlık Sigortası, 
Grup Sağlık Sigortası,
Seyahat Sağlık Sigortası,
Yabancı Sağlık Sigortası
Acil Sağlık Sigortası
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Ayakta Tedavi Teminatı
Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş Hastane, sağlık kuruluşu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde Tıp Doktoru’nun yapacağı muayene, verdiği reçeteli ilaç, gerekli gördüğü laboratuvar testleri,tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masrafları ve fizik tedavi masrafları poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ve ayakta tedavi teminatından ödenir. 

Yatarak Tedavi Teminatı
Cerrahi bir müdahalenin söz konusu olduğu yatarak tedavilerde; hastane yatak-yemek, refakatçi operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane, müdahale için gereken teşhis yöntemleri, sarfedilen tıbbi malzeme giderleri, kullanılan ilaç giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme oranları doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir.

ACENTELİKLERİMİZ